Australia Tours Aktiv-Resor

Matkaehdot

AKTIV-RESOR OY:N KAUTTA VARATTAVIA MATKAPALVELUITA KOSKEVAT VARAUSEHDOT JA VAKIOTIETOLOMAKE

Aktiv-Resorin kautta voi varata useampia palveluita sisältäviä matkakokonaisuuksia sekä rajoitetusti yksittäisiä palveluita. Lentoja ei ole ostettavissa erikseen vaan lennot myydään matkapakettina maapalveluiden kanssa yhdessä.

Mikäli asiakas varaa useamman matkailupalvelun yhdistelmän ennen palvelujen maksamista matkasta muodostuu matkapaketti, johon sovelletaan Yleisiä matkapakettiehtoja. Nämä yleiset matkapakettiehdot on luettavissa TÄSTÄ ja voimme pyydettäessä toimittaa ne kirjallisena.

Aktiv-Resorilta ostettuihin palvelukokonaisuuksiin sovelletaan seuraavia erikoisehtoja:

MAKSUSUORITUKSET *

Ennakkomaksu EUR 300/ henkilö maksetaan 7 vuorokauden sisällä varauksesta. Loppusuoritus maksetaan viimeistään 45 päivää ennen matkan alkua. Poikkeuksellisia maksuaikatauluja noudatetaan, mikäli palveluntuottajan maksuehdot ovat edellä mainittuja tiukempia. Tällöin noudatetaan kunkin palveluntuottajan erikseen ilmoittamia maksuehtoja. Jotkin lentohintatyypit saattavat edellyttää ennakko-ostoajan tai muun ehdon soveltamista, jolloin maksu tapahtuu näiden ehtojen mukaisesti, joskus jopa varaushetkellä. Näistä erityisehdoista saatte tietoja matka- ja palvelukohtaisesti Aktiv-Resorista. Suosimme maksujen suorituksissa ensisijaisesti tilisiirron ja maksukortin käyttöä.

Erikoisehdot covid-19: (voimassa toistaiseksi) *

Loppusuoritus maksetaan viimeistään 30-45 päivää ennen matkan alkua riippuen matkakohteesta. Jos matkustus estyy viranomaisten koronan vuoksi asettamien matkustusrajoituksien vuoksi, niin matkalla on kuluton siirto-tai peruutusoikeus.

Matkustajalla ei ole oikeutta kuluttomaan matkan peruuttamiseen, kun hän matkapakettisopimusta tehdessään on jo ollut tietoinen Covid-19-pandemiatilanteesta tai jostakin muusta Yleisten matkapakettiehtojen 5.1.b -kohdan mukaisesta poikkeuksellisesta olosuhteesta.

LUOTTOKORTTIMAKSUT

Amexin luottokorttimaksuissa lisäämme laskun loppusummaan luottokorttiyhtiön provision, joka esitteen painatushetkellä on 3 %. Pidätämme oikeuden vastaavaan muutokseen luottokorttiyhtiön ehtojen mukaisesti.

PERUUTUSEHDOT JA MUUTOKSET VARAUKSISSA

Seuraavia peruutusehtoja noudatetaan kaikissa tapauksissa (myös sairaustapauksissa) tämän esitteen nojalla varattuun palveluun tai yhtä aikaa varattuihin palveluihin.

Varattuja yksittäisiä palveluita ja palvelukokonaisuuden osia voi peruuttaa seuraavin ehdoin:

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa:

 •  viimeistään 45 vrk ennen matkan alkua peritään ensimmäisen palvelun peruutuksesta toimistokuluna EUR 300/ henkilö ja seuraavista EUR 15 / palvelu
 •  44 - 30 vrk ennen matkan alkua peritään ensimmäisen palvelun peruutuksesta toimistokuluna EUR 500/ henkilö ja seuraavista EUR 15 / palvelu.
 • 29 vrk - 14 vrk ennen matkan alkua peritään ensimmäisen palvelun peruutuksesta toimistokuluna EUR 750/ henkilö ja seuraavista EUR 15 / palvelu.
 • myöhemmin kuin 14 vrk ennen peritään ensimmäisen palvelun peruutuksesta toimistokuluna EUR 1000/ henkilö ja seuraavista EUR 15 / palvelu.

Kaikissa tapauksissa peritään em. kulujen lisäksi matkanjärjestäjälle aiheutuneet muut kulut, kuten alihankkijoiden edellyttämät peruutusmaksut. Tietyt ajankohdat, lentohintatyypit ja muut lentoyhtiöiden ehdot (esim. ennakko-ostoehto, nimenmuutos ei sallittu, ei takaisinmaksua tai jokin muu ehto) saattavat merkitä ettei lentoyhtiö palauta mitään jo maksetun lentolipun hinnasta. Monilla maapalveluilla ja risteilyillä on omat erityiset peruutusehdot ja -kulut. Näistä peruutusmaksuista saatte tietoja matkakohtaisesti Aktiv-Resorista. Peruutuskulun määrä ei kuitenkaan voi ylittää varatun palvelun tai palvelukokonaisuuden hintaa.

Peruutuskulujen lisäksi peritään varaamisesta ja peruuttamisesta aiheutuneet palveluhinnastomme mukaiset viestintäkulut.

Matkustajan tulee jo varausta tehdessään ottaa huomioon, että peruutuskulut erityisesti viime hetken peruutuksissa voivat olla huomattavan suuret. Kehotamme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturvavakuutus mm. oman, lähiomaisen tai matkatoverin vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkistakaa myös että vakuutuksenne korvausmäärät ovat riittävän suuret suhteessa matkanne hintaan.

Asiakkaan tekemät muutokset varauksissa rinnastetaan peruutuksiin. Matkustajan käyttäessä YME 7. kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksista aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja sekä luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.

HINNANMUUTOKSET

Tilausvahvistuksen hinnat annetaan sitoumuksetta ja ne perustuvat tilausvahvistuksen laadintahetkellä voimassa oleviin tariffeihin ja valuuttakursseihin. Niiden oleellisesti muuttuessa pidätämme oikeuden vastaaviin muutoksiin yleisten matkapakettiehtojen 8 kohdan mukaisesti. Kurssimuutoksen suuruus määräytyy 6 viikkoa ennen lähtöä vallinneen valuuttakurssin mukaan. Matkat tapahtuvat kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodon erikoisluonteesta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentohinnoissa, -veroissa tai polttoainelisissä tapahtuu muutoksia. Hinnankorotuksesta ilmoitetaan asiakkaalle viimeistään 20 päivää ennen matkan alkua.

VIRHEILMOITUKSET JA VALITUKSET

Matkustajalla on velvollisuus tarkistaa matkavahvistus ja ilmoittaa mahdollisista virheistä tai puutteista ennen maksun suorittamista. Matkustajan täytyy jo varausvaiheessa antaa nimi, joka vastaa matkustusajankohtana käytössä olevan passin nimitietoja. Lentovarauksiin ei voi tehdä nimenmuutoksia ja väärille nimille kirjoitettuihin lentolippuihin sovelletaan lentoyhtiön määrittämiä peruutuskuluja ja Aktiv-Resorin toimistokuluja (ks. Peruutusehdot ja muutokset varauksissa).

Matkaa koskevat valitukset ja huomautukset on tehtävä välittömästi kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle (kuljetusyhtiö, matkanjärjestäjän paikallinen edustaja/ yhteistyökumppani) tai suoraan matkanjärjestäjälle Suomeen niiden korjaamiseksi jo matkan aikana. Matkaa koskevat korvausvaatimukset on tehtävä kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

YLEISTÄ

Koska Aktiv-Resorin välittämät matkat ovat omatoimimatkoja on tärkeää, että asiakas tiedostaa matkustavansa itsenäisesti ja sitoutuu:

 • ilmoittamaan matkanjärjestäjälle mahdollisista henkilökohtaiseen terveydentilaan liittyvistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa matkustajan kykyyn suoriutua matkasta.
 • perehtymään kohdemaansa erityisolosuhteisiin ja ottamaan huomioon, että kuljetusvälineiden, hotellien ja muiden matkailupalvelujen taso vaihtelee huomattavasti maasta toiseen eikä yhtenäisiä luokitusperusteita ole olemassa.
 • tarkistamaan mahdolliset aikataulunmuutokset, jotka ovat tapahtuneet ennen matkaa ja matkan aikana.
 • saapumaan lentokentille ajoissa lähtöselvitystä varten.
 • saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, muille kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä johtuvista vahingoista.
 • ilma-, meri- ja rautatiekuljetuksissa tapahtuvien vahinkojen osalta noudatetaan ilmakuljetus- ja merilainsäädännön mukaisia vastuunrajoituksia.
 • joissakin maissa lentokenttien lähtöverot ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä. Näissä tapaukissa ne eivät sisälly tilausvahvistuksessa mainittuihin hintoihin.
 • huomioimaan tarvittavat passi-, viisumi-, terveys- ja valuuttamääräykset.
 • antamaan matkanjärjestäjälle yhteystiedot, joilla matkustajan tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

PASSIT JA VIISUMIT

Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen vuoksi.

PALVELUHINNASTO

Kootessamme tilaustyönä matkoja ja tilatessamme asiakkaillemme palveluja veloitamme seuraavat palvelumaksut:

 • hotellit, retket, autonvuokraus ym. maapalvelut ja risteilyt EUR 15 / palvelu
 • Risteilyn varausmaksu EUR100-150 per seurue riippuen varustamosta
 • mikäli jo tilatut palvelut peruutetaan peritään tilaamisesta ja peruuttamisesta aiheutuneet kommunikaatiokulut (EUR 15/ viesti) sekä muut mahdolliset peruutus- ja muutoskulut yllä olevien peruutusehtojen mukaisesti.
 • laskutuslisä EUR 10.
 • lentovarauksiin ennen lipunkirjoitusta tehtävät muutokset: ensimmäinen muutos veloituksetta, seuraava EUR 5/muutos.
 • lentovarauksiin lipunkirjoituksen jälkeen tehtävät muutokset EUR 100/ lippu (edellyttäen, että palveluntuottajan ehdot sallivat muutoksen, lisäksi peritään palveluntuottajan kulut).
 • mikäli lentoyhtiö tekee varaukseen sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät lentolipun uudelleen kirjoittamista perimme uudelleenkirjoittamisesta EUR 100 / lippu. Lentolippua lunastettaessa maksettavalla muutosturvamaksulla EUR 25 / henkilö voi välttää uudelleenkirjoittamiskulut. Tätä maksua ei palauteta.
 • mikäli lentoreitityksessä on sellaisia lentoja, joille ei voida kirjoittaa lippua toimistossamme perimme lipun hankinnasta EUR 50 / lippu.
 • kirjoitetun matkalipun tai muun matkadokumentin hyvitys EUR 100 (edellyttäen, että palveluntuottajan ehdot sallivat takaisinmaksun, lisäksi peritään palveluntuottajan kulut)
 • hyvityksen anominen käyttämättä jääneistä matkadokumenteista EUR 100 (edellyttäen, että palveluntuottajan ehdot sallivat takaisinmaksun).
 • asiakkaan pyynnöstä kirjoitettavat todistukset (esim. vakuutusyhtiölle), lentolippukopioiden toimittaminen (esim. mailinkeruuohjelmien varten) EUR 30 / kirje tai lippu.

NEUVONTAPALVELU

Aktiv-Resor tarjoaa neuvontapalvelua matkan suunnitteluun. Palvelun hinta on EUR 150 ensimmäiseltä 1,5 tunnin jaksolta ja sen jälkeen EUR 75 / tunti. Matka-asiantuntijamme kertoo matkakohteen erityispiirteistä, neuvoo matkareitin ja ajankäytön suunnittelussa, antaa henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvat matkavinkit ja eväät onnistuneen matkan kokoamiseen. Mikäli asiakas päätyy konsultaation jälkeen tilaamaan matkan (lennot ja maajärjestelyt) Aktiv-Resorin valikoimasta, konsultaatiomaksu hyvitetään loppumaksun yhteydessä.

Matkanjärjestäjä varaa oikeuden muuttaa esitetietoja, hintoja, palvelumaksuja ja sopimusehtoja ennen matkasopimuksen tekemistä. Emme vastaa esitteen mahdollisista painovirheistä. Nämä ehdot ovat voimassa 1.7.2018 jälkeen tehtyihin varauksiin ja voimassa toistaiseksi.

VAKIOTIETOLOMAKE

Sinulle tarjottu matkapalvelujen yhdistelmä on direktiivissä (EU) 2015/2302 tarkoitettu matkapaketti. Näin ollen sinuun sovelletaan kaikkia matkapaketteja koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia. Aktiv-Resor on vastuussa matkapaketin toteuttamisesta. Aktiv-Resor on hankkinut lainsäädännössä edellytetyn suojan palauttaaksesi maksusi ja, jos kuljetus sisältyy matkapakettiin, turvataksesi paluukuljetuksesi siltä varalta, että yrityksestä tulee maksukyvytön. Lisätietoja direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisista tärkeimmistä oikeuksista ja velvollisuuksista https://www.aktiv-resor.fi/yleisetmatkapakettiehdot. Kiinnitä huomiota myös yllämainittuihin Aktiv-Resorin varausehtoihin.

Aktiv-Resor Oy yritystunnus on (0647220-1). Toimistomme on IATA-valtuutettu, rekisterissä vakuudenasettamisvelvollisista (rek. no. 2880/00/MjMvU)), Suomen Matkatoimistoalan Liiton, PATA:n (Pacific Asia Travel Association) ja Discover American jäsen.

Aktiv-Resor Oy

Museokatu 15, 00100 HELSINKI

p. 09-602 900

sales@aktiv-resor.fi

 

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy