Australia Tours Aktiv-Resor
  • Vastuullinen matkailu

Vastuullinen matkailu

Vastuullisessa matkailussa kunnioitetaan ympäristöä, paikallisia yhteisöjä ja kulttuuria. Vastuullinen matkailu edistää sukupuolten tasa-arvoa luomalla työpaikkoja erityisesti naisille ja nuorille, kunnioittaa kohdealueen paikallisväestöä, antaa ihmisille mahdollisuuden parempaan elämään, luo resursseja ympäristön ja paikallisten kulttuurien suojelemiseen sekä auttaa elävöittämään maaseutua ja kaupunkialueita.

Vastuullisuus kaikessa toiminnassamme

Meille Aktiv-Resorissa vastuullisuus on tärkeää ja teemme työtä vastuullisen matkailun eteen joka päivä. Meille vastuullisuus tarkoittaa kokonaisvaltaista vastuuta toimintamme taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta.

Yhteistyökumppaneiksi hyväksymme vain ympäristöä, luontoa ja paikallisia ihmisiä vastuullisesti huomioivat kumppanit, jotka jakavat arvomme vastuullisesta matkailusta. Matkakohteemme ovat maailman upeimpia paikkoja ja haluamme niin olevan jatkossakin. Matkojamme pystyy toteuttamaan kokonaan tai osittain siirtymillä maata pitkin, erilaisilla juna-ja merimatkoilla. Suosittelemme myös pidempää viipymää yhdessä kohteessa useiden lyhyiden matkojen sijaan.

Ympäristö ja ilmastonmuutoksen hillintä ovat meille erityisen tärkeitä. Päivittäisessä toiminnassamme muun muassa: lajittelemme jätteemme, Vähennämme toimistomme energian kulutusta, vältämme turhien paperisten tulosteiden käyttöä, kiinnitämme huomiota kasvisruokailun lisäämiseen, käytämme julkisia kulkuvälineitä mahdollisuuksien mukaan.

Olemme mukana Agran koululaiset ry kummitoiminnassa. Yhdistys auttaa yhdessä intialaisen kumppanijärjestön kanssa ylläpitämään koulua pienille tytöille Agrassa Intiassa. Koulussa on 38 oppilasta ja heidän koulutus tähtää työllistymiseen sekä koko yhteisön aseman parantamiseen. Lisää voitte lukea täältä www.agrankoululaiset.org

Päästöjen kompensointi / hyvittäminen

Päivittäisten vastuullisten toimiemme lisäksi, selvitimme toimistomme ja opintomatkojemme päästöt, jotka hyvitimme yhteistyökumppanimme Ilmastoavun kautta. Kompensointi tehtiin kiinassa sijaitsevan, Gold Standard sertifioidun bioenergiahankkeen avulla.

Hanke käyttää paikallisen maatalouden ylijäämänä tuottamaa olkea, joka hyödynnetään energian tuottamiseen.

Ennen hankkeen alkua kyseisiä maatalousjäämiä ei käytetty. Ne joko poltettiin, käyttämättä syntyvää lämpöenergiaa hyödyksi tai yksinkertaisesti jätettiin hajoamaan, jolloin syntyy metaanipäästöjä

Hankkeen avulla olki otetaan hyötykäyttöön vähentäen tarvetta fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Hankkeen avulla on lisäksi luotu paikallisille yli 150 uutta työpaikkaa ja paikalliset maanviljelijät saavat lisätuloja myymällä maatalouden ylijäämäoljet energian lähteeksi.

Päästökompensointihankkeen tiedot ja sertifikaattinumerot löytyvät TÄSTÄ. Rekisterimerkinnän kohdasta "PROJECT ISSUED TO" löytyy hankkeen nimi ja suluissa rekisterinumero. "VIEW PROJECT" napilla pääsee hankkeen tarkempiin tietoihin. Sertifikaattinumero löytyy kohdasta "SERIAL NUMBER", eli numeron alkuosa on hankkeen tietoja ja kaksi viimeistä numeroa ovat kompensoidut yksiköt (123-139, eli 17 yksikköä/tonnia).

Ilmastoavun verkkokaupassa jokainen voi hyvittää päästöjään Gold Standard sertifioitujen päästövähennyshankkeiden avulla, valmiiksi määriteltyjen vaihtoehtojen avulla. Myös asiakkaillamme on mahdollisuus hyvittää halutessaan matkojensa päästöt Ilmastoavun kautta.

Lue lisää päästöjen hyvittämisestä Ilmastoavun sivuilta.

Ilmastoapu

Tekninen toteutus: Sitebuilders Finland Oy